מוליבדן טונגסטן המזויף

מוצרים

תאורת תעשייה

תאורה בתעשייה-1

ניישר ו לחשל החוט הדק שלנו. חוט זה משמש למשל כמו נימי מנורות הלוגן. חוטי טונגסטן שלנו כבר לייצר אור מנורות ליבון מאז 1990. והיום, המתכות העקשניות שלנו עדיין תאורת הדרך. לדוגמה, מנורות הלוגן, נורות פריקה בעוצמה גבוהה או נוריות.צ'אט באינטרנט WhatsApp!