जाली टङ्ग्सटेन मोलाइबडेनियम

उत्पादन

प्रकाश उद्योग

प्रकाश-उद्योग-1

हामी सीधा र हाम्रो असल तार पानी राखन। यो तार हलोजन दीपक मा फिलामेंट्स रूपमा उदाहरणका लागि प्रयोग गरिन्छ। हाम्रो टंगस्टन तार 1990. अनि आज देखि गरमागरम दीपक मा प्रकाश उत्पादन गरिएको छ, हाम्रो दुर्दम्य धातु अझै पनि बाटो प्रकाश छन्। उदाहरणका लागि, हलोजन दीपक, उच्च तीव्रता छुट्टी दीपक वा एल ई डी।WhatsApp अनलाइन च्याट!