KUTE TUNGSTEN MOLYBDENUM

Produkty

Stopy wolframu ciężkie

Wysokiej gęstości, doskonała plastyczność i obrabialność, doskonała odporność na korozję, wysokim module sprężystości, wywołujący przewodność cieplną i mały współczynnik rozszerzalności cieplnej. Prezentujemy: nasze wolframowych stopów metali ciężkich.

Nasze „gigantów” są stosowane na przykład w przemyśle lotniczym i kosmicznym, technologii medycznej, przemyśle motoryzacyjnym i odlewniczych lub do wierceń ropy naftowej i gazu. Pokrótce przedstawić trzy z nich poniżej:

Nasze wolframu stopów metali ciężkich, W, Ni, Fe i W-Cu-Ni posiada szczególnie wysoką gęstość (17,0 do 18,8 g / cm 3), i zapewniają niezawodne przeciw rentgenowskim i promieniowaniem gamma. Zarówno W-Ni-Fe i nasze materiały niemagnetyczne W-Ni-Cu są stosowane do osłony, na przykład w medycynie, ale również w przemyśle naftowym i gazowym. Jak kolimatory w sprzęcie radioterapii zapewniają dokładną ekspozycję. W wagach bilansowania wykorzystujemy szczególnie wysokiej gęstości naszego wolframu stopu metali ciężkich. W-Ni-Fe i W-Cu-Ni rozszerzać jedynie bardzo mały w wysokich temperaturach, a zwłaszcza rozpraszania ciepła. Jako wkładki formy na prace odlewni aluminium, mogą być wielokrotnie ogrzewane i chłodzone bez kruchością.

W elektroiskrowe Obróbka (EDM) procesu, metale są obrobione w skrajnym precyzją za pomocą wyładowania elektrycznego między elektrodą a obrabianym przedmiotem. Kiedy miedzi i grafitu elektrody nie są do pracy, odporne na zużycie elektrody wolframowe-miedzi są w stanie nawet maszynowej metali twardych bez trudności. W osoczu dysz dla przemysłu powłoki, właściwości materiału z węglika wolframu i miedzi ponownie uzupełniają się doskonale.

Infiltrował metaliczny wolframu metale ciężkie składa się z dwóch składników materiałowych. Podczas procesu wytwarzania dwustopniowym porowaty spiekany podstawa jest najpierw wytwarza się ze składnika o wyższej temperaturze topnienia, na przykład metal ogniotrwały przed otwarte pory są następnie infiltrowana skroplonego składnika o niższej temperaturze topnienia. Właściwości poszczególnych komponentów pozostaną niezmienione. Podczas kontroli pod mikroskopem właściwości każdego z elementów składowych nadal oczywista. Na poziomie makroskopowym, ale właściwości poszczególnych elementów są połączone. Jako hybrydowego materiału metalowego, nowy materiał może na przykład posiadać nową przewodność cieplną i wartości rozszerzalności cieplnej.

THA

Metale ciężkie wolframu spieka się w fazie ciekłej wytwarza się z mieszaniny proszków metalowych w procesie produkcji jednostopniowej w którym składniki o niższych temperaturach topnienia topią się na te o wyższej temperaturze topnienia. Podczas fazy spoiwa, elementy te tworzą z tych stopów, które mają wyższą temperaturę topnienia. Mimo dużej ilości wolframu, który ma wysoką temperaturę topnienia, jest rozpuszczony w fazie spoiwa. Faza ciekła spiekane materiały kompozytowe Plansee korzystają z gęstością składnika wolframu jest, moduł sprężystości oraz zdolności pochłaniania promieniowania rentgenowskiego i gamma, nie cierpi na żadną z wad związanych z przetwarzaniem czystego wolframu W przeciwieństwie do tego, współczynnik rozszerzalności cieplnej, a przewodność cieplna i elektryczna składników fazy spiekanego cieczy zależą w dużym stopniu od składu zaangażowane w fazę spoiwa.

Powrót odlewanego materiały równocześnie połączyć właściwości materiałowych dwóch różnych składników materialnych. Podczas tego procesu, same materiały są zachowane w stanie pierwotnym i wiążą tylko w cienką skrzyżowania. Metale stapia się w formie w celu utworzenia wiązania z zaledwie kilku mikrometrów. W przeciwieństwie do technik spawania i lutowania, sposób ten jest szczególnie stabilny i zapewnia optymalne przewodnictwo cieplne.WhatsApp czat online!