ปลอมแปลงโมลิบดีนัม TUNGSTEN

ผลิตภัณฑ์

อุตสาหกรรมแสงสว่าง

โคมไฟอุตสาหกรรม-1

เราตรงและหลอมลวดของเราดี ลวดนี้จะใช้สำหรับตัวอย่างเป็นเส้นใยในหลอดฮาโลเจน สายไฟทังสเตนของเราได้รับการผลิตแสงหลอดไส้ตั้งแต่ปี 1990 และในวันนี้โลหะทนไฟของเราจะยังคงส่องสว่างทาง ยกตัวอย่างเช่นในหลอดฮาโลเจน, หลอดปล่อยประจุความเข้มสูงหรือไฟ LEDWhatsApp แชทออนไลน์!