Diwydiant

 • Beth yw'r electrod twngsten gorau?

  Beth yw'r electrod twngsten gorau?

  Mae'r electrod twngsten gorau ar gyfer cais penodol yn dibynnu ar ffactorau megis y math o weldio, y deunydd weldio a'r cerrynt weldio.Fodd bynnag, mae rhai electrodau twngsten a ddefnyddir yn gyffredin yn cynnwys: 1. Electrod twngsten twngsten: a ddefnyddir fel arfer ar gyfer weldio DC o ddur di-staen, nicel i gyd...
  Darllen mwy
 • Beth yw aloion metel trwm?

  Beth yw aloion metel trwm?

  Mae aloion metel trwm yn ddeunyddiau a wneir o gyfuniad o fetelau trwm, yn aml yn cynnwys elfennau fel haearn, nicel, copr a thitaniwm.Mae'r aloion hyn yn adnabyddus am eu dwysedd uchel, cryfder a gwrthiant cyrydiad, gan eu gwneud yn ddefnyddiol mewn ystod eang o gymwysiadau diwydiannol.Mae rhai comm...
  Darllen mwy
 • Pa fetel sy'n cael ei ddefnyddio ar gyfer y gwrthbwysau?

  Pa fetel sy'n cael ei ddefnyddio ar gyfer y gwrthbwysau?

  Oherwydd ei ddwysedd a'i bwysau uchel, mae twngsten yn cael ei ddefnyddio'n gyffredin fel metel gwrth-bwysau.Mae ei briodweddau yn ei gwneud yn ddelfrydol ar gyfer cymwysiadau sy'n gofyn am wrthbwysau cryno a dyletswydd trwm.Fodd bynnag, yn dibynnu ar ofynion penodol y cais, mae metelau eraill fel plwm, dur, ac weithiau ...
  Darllen mwy
 • Beth mae tantalwm yn ei gynnwys?

  Beth mae tantalwm yn ei gynnwys?

  Elfen gemegol yw tantalwm gyda'r symbol Ta a rhif atomig 73. Mae'n cynnwys atomau tantalwm gyda 73 proton yn y niwclews.Mae tantalum yn fetel trosiannol prin, caled, llwydlas, llewyrchus sy'n gallu gwrthsefyll cyrydiad yn fawr.Mae'n aml yn cael ei aloi â metelau eraill i wella ei fecanwaith...
  Darllen mwy
 • Pa liw twngsten ydych chi'n ei ddefnyddio ar gyfer alwminiwm?

  Pa liw twngsten ydych chi'n ei ddefnyddio ar gyfer alwminiwm?

  Yn y diwydiant prosesu alwminiwm sy'n tyfu'n gyflym heddiw, mae dewis y deunydd weldio cywir wedi dod yn arbennig o bwysig.Mae cyflwyniad diweddar technoleg arloesol ar fin newid y diwydiant - y defnydd o electrodau twngsten lliw-benodol i wella ansawdd a ...
  Darllen mwy
 • Beth yw elfennau gwresogi gyda thwngsten?

  Beth yw elfennau gwresogi gyda thwngsten?

  Defnyddir elfennau gwresogi a wneir â thwngsten mewn amrywiol gymwysiadau tymheredd uchel oherwydd priodweddau eithriadol twngsten, megis ei bwynt toddi uchel, cryfder rhagorol ar dymheredd uchel, a phwysedd anwedd isel.Dyma rai mathau cyffredin o elfennau gwresogi sy'n defnyddio twngst...
  Darllen mwy
 • Beth yw nodweddion gwahaniaethol dur twngsten?

  Beth yw nodweddion gwahaniaethol dur twngsten?

  Fel arfer pan fo'r caledwch deunydd yn uchel, mae ymwrthedd gwisgo hefyd yn uchel;cryfder hyblyg uchel, caledwch effaith hefyd yn uchel.Ond po uchaf yw caledwch y deunydd, mae ei gryfder plygu a'i galedwch effaith yn is.Dur cyflym oherwydd cryfder plygu uchel a chaledwch effaith, fel ...
  Darllen mwy
 • Pam mae twngsten yn cael ei ychwanegu at ddur?

  Pam mae twngsten yn cael ei ychwanegu at ddur?

  Mae twngsten yn cael ei ychwanegu at ddur am sawl rheswm: 1. Cynyddu Caledwch: Mae twngsten yn cynyddu caledwch a gwrthsefyll gwisgo dur, gan ei wneud yn addas ar gyfer cymwysiadau lle mae angen i ddur wrthsefyll lefelau uchel o draul.2. Gwella cryfder: Mae twngsten yn helpu i gynyddu'r cryfder a'r toug ...
  Darllen mwy
 • Bydd newidiadau newydd yn y diwydiant twngsten a molybdenwm yn 2024, a wyddoch chi unrhyw beth?

  Bydd newidiadau newydd yn y diwydiant twngsten a molybdenwm yn 2024, a wyddoch chi unrhyw beth?

  Disgwylir i'r diwydiant twngsten a molybdenwm weld cyfres o newidiadau digynsail a chyfleoedd newydd yn 2024, yn unol ag esblygiad cyflym y strwythur economaidd byd-eang a datblygiad parhaus arloesedd technolegol.Oherwydd eu priodweddau ffisegolcemegol unigryw, ...
  Darllen mwy
 • Pam mae pris twngsten mor uchel nawr?

  Pam mae pris twngsten mor uchel nawr?

  Mewn gwyddor materol a gweithgynhyrchu diwydiannol heddiw, mae twngsten a'i aloion yn ddeunyddiau y mae galw mawr amdanynt oherwydd eu priodweddau unigryw.Mae twngsten, metel prin gyda phwynt toddi uchel iawn, dwysedd uchel, caledwch rhagorol a dargludedd trydanol rhagorol, yn cael ei ddefnyddio'n helaeth...
  Darllen mwy
 • Rhesymau dros amrywiadau pris electrod twngsten?

  Rhesymau dros amrywiadau pris electrod twngsten?

  Mae electrodau twngsten, ased amhrisiadwy i'r diwydiant weldio, yn arf anhepgor ar gyfer gweithrediadau weldio proffesiynol oherwydd eu priodweddau unigryw a'u hystod o gymwysiadau.Fodd bynnag, mae pris yr offeryn hwn yn aml yn dangos amrywiadau rhyfeddol.Pam fod hyn yn wir?Gadewch i ni gymryd l...
  Darllen mwy
 • Beth yw priodweddau aloi nicel twngsten?

  Beth yw priodweddau aloi nicel twngsten?

  Mae aloi twngsten-nicel, a elwir hefyd yn aloi trwm twngsten, fel arfer yn cynnwys matrics twngsten a haearn nicel neu nicel-copr.Mae gan yr aloi hwn nifer o briodweddau pwysig, gan gynnwys: 1. Dwysedd uchel: Mae gan aloi twngsten-nicel ddwysedd uchel, sy'n caniatáu iddo gael ei ddefnyddio mewn cymwysiadau lle mae pwysau ...
  Darllen mwy
123456Nesaf >>> Tudalen 1/8