FORGED ໂມລິບດີນໍາ TUNGSTEN

ຜະລິດຕະພັນ

ການບິນແລະປ້ອງກັນປະເທດ

ການບິນແລະປ້ອງກັນປະເທດ

Tungsten, molybdenum, tantalum ແລະ niobium ແມ່ນອຸປະກອນທີ່ສໍາຄັນສໍາລັບການບິນແລະປ້ອງກັນປະເທດອຸດສາຫະກໍາເນື່ອງຈາກຄຸນສົມບັດຂອງເຂົາເຈົ້າ: ສະຖຽນລະພາບສູງອຸນຫະພູມ, ຄວາມຫນາແຫນ້ນແລະມີຄວາມເຂັ້ມແຂງ tensile, ການແປຮູບວັດສະດຸທີ່ດີເລີດຂອງພວກເຂົາ, ແລະການປ້ອງກັນລັງສີ.WhatsApp Chat ອອນໄລນ໌!