FORGED ໂມລິບດີນໍາ TUNGSTEN

ຜະລິດຕະພັນ

ອຸດສາຫະກໍາເຮັດໃຫ້ມີແສງ

ເຮັດໃຫ້ມີແສງ, ອຸດສາຫະກໍາ 1

ພວກເຮົາ straighten ແລະ anneal ສາຍດີຂອງພວກເຮົາ. ສາຍນີ້ຖືກນໍາໃຊ້ສໍາລັບການຍົກຕົວຢ່າງເປັນ filaments ໃນຫລອດຮາໂລເຈນ. ສາຍ tungsten ຂອງພວກເຮົາໄດ້ຮັບການຜະລິດແສງສະຫວ່າງໃນຫລອດໄສ້ຕັ້ງແຕ່ປີ 1990 ແລະໃນມື້ນີ້, ໂລຫະ refractory ຂອງພວກເຮົາຍັງເຮັດໃຫ້ມີແສງທາງ. ສໍາລັບຕົວຢ່າງ, ໃນຫລອດຮາໂລເຈນໂຄມໄຟລົງຂາວລະອຽດສູງຫຼື LEDs.WhatsApp Chat ອອນໄລນ໌!