Giả mạo molypden TUNGSTEN

Các sản phẩm

Hàng không và Quốc phòng

Hàng không và vệ

Vonfram, molypden, tantali và niobi là vật liệu cần thiết cho các ngành công nghiệp hàng không và quốc phòng do tính chất của chúng: sự ổn định nhiệt độ cao, mật độ và độ bền kéo, năng chế biến nguyên liệu tuyệt vời của họ, và bảo vệ bức xạ.WhatsApp Online Chat!