जाली टङ्ग्सटेन मोलाइबडेनियम

उत्पादन

उड्डयन अनि रक्षा

उड्डयन-र-रक्षा

Tungsten, मोलिब्डेनम, तन्तालम र निओबियम कारण उनको गुण गर्न उड्डयन र रक्षा उद्योग को लागि आवश्यक सामाग्री हो: उच्च-तापमान स्थिरता, घनत्व र तन्यता बल, आफ्नो उत्कृष्ट सामाग्री machinability र विकिरण सुरक्षा।WhatsApp अनलाइन च्याट!